Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

COMICOGRAFIMATA
C_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α:
  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΣ κλικ
  2. Η ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ου   ΑΙΩΝΑ  κλικ
  3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΤΑ  κλικ
____________________
CG-C-01-03-00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου