Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ


Ε Π Ι  Π Α Ν Τ Ο Σ

G//ΟΙΚΟΘΕΝ[ 1 ]  ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ

Φωτο: Xinovrisi Politistikos
Ο αιγιαλός ήτο χιονισμένος κι επί της χιόνος έπιπτε άλλη χιών...
"Δεν υπήρχε κύμα του Θρακικού Πελάγους και των κόλπων της Χαλκιδικής, δεν υπήρχε κύμα εξωσμένον εκ της Μαύρης Θαλάσσης και της Προποντίδος, διωγμένον από τους κόλπους....το οποίον να μην ήρχετο να φιλήση τα κράσπεδα του αμαυρού, τιτανείου βράχου"
(Παπαδιαμάντης)
Ονειρεμένος τόπος, το Αιγαίο Πέλαγος και ο βράχος της Περιστερώνας, στη γενέτειρά μου. Όσοι πηγαίνετε εκεί σεβαστείτε τις σκιές μας που θα τις δείτε να περιφέρονται κατηφείς

CG-G-02-02-6-1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου